Britt

Alla barnen hoppade fallskärm
utom Britt
hon föll fritt.