Blinkerstestet

En svensk man åkte till den norska bilverkstaden med sin bil och bad att få hjälp att kontrollera om bilens blinkers fungerade.

– Sätt på blinkersen så ska jag se efter, sa norrmannen.

Svensken blinkade åt vänster varpå norrmanen ropar tillbaka:

– Funkar… funkar inte… funkar… funkar inte…