Bill Gates och världens ände

(En gammal  goding)

En måndag morgon bestämde Gud att världen hade nått sin ände. Han kallade till sig Boris Jeltsin, Bill Clinton och Bill Gates upp till himlen. Han informerade dem om sitt beslut och bad dem att åka tillbaka för att förbereda folket för slutet på torsdag.

Boris Jeltsin visades på statstelevisionen där han proklamerade för folket att han hade dåliga nyheter och värre nyheter. Efter decenier då man talat om för rysslands befolkning att det inte fanns någon Gud, hade han insett att detta var fel. Han hade sett Gud med sina egna ögon. Vad värre var, Gud hade bestämt sig för att förgöra världen, och han bad samtliga att förbereda sig så som de fann lämpligt för världens undergång på torsdag.

Bill Clinton kallade till presskonferens där han lät meddela att han hade goda och dåliga nyheter. Efter decenier av amerikaner som trott att det fanns en gud, hade han nu bevis för att de haft rätt. Han hade sett Gud med sina egna ögon. De dåliga nyheterna var att Gud hade bestämt sig för att förgöra världen, och alla människor behövde förbereda sig så som de fann det lämpligt för världens undergång på torsdag.

Bill Gates kallade till stormöte. Han lät meddela att han hade goda nyheter och ännu bättre nyheter. Gud hade genom att kalla honom till himlen tillsammans med ledarna för två av världens mäktigaste nationer, bekräftat hur viktig Bill Gates verkligen är. Den ännu bättre nyheten är att på torsdag kommer IBM att sluta sälja OS/2 Warp.